IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


luns, 27 de setembro de 2021

TITORES DE CADA GRUPO E HORARIOS DE TITORÍAS CURSO 2021-22

 

- Profesorado titor e a súa hora de titoría no curso 2021-22:

1ºA MERCEDES GARROTE MARTÍN  xoves 11:35-12:25
1ºB PATRICIA BARREIRO LEÓN mércores 11:35-12:25
1ºC BELÉN GARCÍA LAMAS luns 11:35-12:25
1ºD CARMEN PEÑA YÁÑEZ mércores 10:10-11:00
2ºA MAR SEARA FERNÁNDEZ mércores 10:10-11:00
2ºB BEATRIZ LÓPEZ-SUEVOS HERNÁNDEZ luns 12:25-13:15
2ºC JUAN IGNACIO MARTÍNEZ GUERRERO luns 12:25-13:15
2ºD MARÍA LEMA MUIÑO luns 10:10-11:00
2ºE SILVIA RIESGO RAMA martes 11:35-12:25
3ºA SANDRO GESTAL MUIÑO xoves 9:20-10:10
3ºB CRISTINA VARELA RODRÍGUEZ martes 10:10-11:00
3ºC BELÉN MÉNDEZ MUÑOZ venres 10:10-11:00
3ºD JOSÉ FRANCISCO BALSA GONZÁLEZ venres 9:20-10:10
4ºA DORES CASTRO VILLAR xoves 10:10-11:00
4ºB NORMA FARIÑA COUSELO martes 10:10-11:00
4ºC ÁNXELA VÁZQUEZ ANDRADE mércores 9:20-10:10
1ºBac.A MARISA CASTIÑEIRA GARCÍA luns 12:25-13:15
1ºBac.B CARMEN CORDAL RODRÍGUEZ mércores 12:25-13:15
1ºBac.C ARCADIO GONZÁLEZ NOVOA mércores 11:35-12:25
1ºBac.D

 RAMÓN NEIRA TENREIRO

 martes 12:25 a 13:15

2ºBac.A

HILDA FRAGA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL AGROMAYOR MIRA

 xoves 10:10-11:00

 xoves 9:20-10:10

2ºBac.B BEGOÑA FANDIÑO SOUTO
 MAR NOCHE DOMEC
 luns 12:25-13:15
 venres 10:10-11:00
2ºBac.C BEATRIZ CUESTA GARCÍA venres 10:10-11

Ligazóns:

HORARIOS TITORÍAS CURSO 2021-22

Todo o profesorado do centro, ainda que non sexa titor, ten unha sesión no seu horario para a atención ás familias:

HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS DE PROFESORADO NON TITOR CURSO 2021-22mércores, 22 de setembro de 2021

PRESENTACIÓN DAS TITORÍAS CURSO 2021-22


 Estimadas familias: 
De xeito excepcional e, dada a baixa incidencia de casos actual, as reunións dos titores coas familias de 1º e 2º da ESO serán presenciais o vindeiro martes 28 de setembro. Únicamente poderá asistir un responsable por alumno. Para evitar aglomeracións, os responsables do alumnado de cada grupo serán citados nunha porta de acceso ao edificio a unha hora determinada, onde os recibirá o titor ou a titora, e os conducirá ao espazo onde terá lugar a reunión. Convén axustarse á hora da cita para evitar mesturarse con outro grupo. En caso de retraso, deberá preguntar aos conserxes pola aula de reunión. Cada unha das horas e lugares de reunión chegarán por un aviso de comunicación de grupo por ABALAR. Agardamos a súa asistencia.

Por outra banda, as reunións dos responsables do alumnado de 3º ESO, 4º ESO, 1º BAC e 2º BAC cos titores e coas titoras correspondentes serán o vindeiro mércores 29 de setembro ás 19:00 h. As reunións serán telemáticas a través da plataforma Webex. Publicanse na web do centro e na ligazón inferior as ligazóns ás salas de cada titoría para que poidan conectarse á reunión correspondente. Tamén agardamos a súa asistencia.

- LISTAXE DE LIGAZÓNS WEBEX PARA AS TITORÍAS TELEMÁTICAS 29/9/2021

xoves, 16 de setembro de 2021

PLANTILLA PROFESORADO CURSO 2021-22

 


Departamento de CIENCIAS NATURAIS e BIOLOXÍA: (En negrita xefes departamento)

AGROMAYOR MIRA, MANUEL

CASTIÑEIRA GARCÍA, MARÍA LUISA

RODRÍGUEZ VEREA, Mª DEL CARMEN

 

Departamento de ECONOMÍA:

PORTELA SAAVEDRA, JOSE MARÍA  

 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA:

OGANDO LÓPEZ, LETICIA

ANEIROS CORRAL, AIDA

TORRES NEIRA, MATEO (Director)

 

Departamento de EDUCACIÓN PLÁSTICA e VISUAL:

CUÍÑAS GARCÍA, ANA BEATRIZ

LÓPEZ VIÑUELA, ISABEL (Vicedirectora)

 

Departamento de FILOSOFÍA:

CUESTA GARCÍA, Mª BEATRIZ

GONZÁLEZ NOVOA, ARCADIO

 

Departamento de FÍSICA e QUÍMICA:

FANDIÑO SOUTO, Mª BEGOÑA

CORDAL RODRÍGUEZ, CARMEN CRISTINA

BARREIRO LEÓN, PATRICIA

 

Departamento de FRANCÉS:

SEBASTIÁN CALZADA, BLANCA

LENS SANMARTÍN, CARLOS SANTIAGO

 

Departamento de GREGO:

DE CAL CORTINA, MATILDE

 

Departamento de INGLÉS:

FRAGA LÓPEZ, HILDA

NEIRA TENREIRO, RAMÓN

MÉNDEZ MUÑOZ, BELEN

PORTELA SAAVEDRA, JUÁN CARLOS - Sustituta: VARELA RODRÍGUEZ, CRISTINA

PEÑA YÁÑEZ, MARÍA CARMEN 

 

Departamento de LATÍN:

NOCHE DOMEC, Mª MAR 

 

Departamento de LINGUA e LITERATURA CASTELÁ:

BLANCO DÁVILA, CARLOS

GESTAL MUIÑO, SANDRO

GARROTE MARTÍN, MERCEDES ADELA

SANTAMARÍA LÓPEZ, BEGOÑA

FARIÑA COUSELO, NORMA 

 

Departamento de LINGUA e LITERATURA GALEGA:

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ELOI

GALLEGO SÁNCHEZ, XULIA

VIDAL ROCA, ANA Mª (Xefa de estudos)

CASTRO VILLAR, DORES

LEMA MUÍÑO, Mª CARMEN

 

Departamento de MATEMÁTICAS:

MUIÑO FERNÁNDEZ, CAROLINA

GARCÍA ESTEVEZ, PEDRO JOSÉ (coordinador TIC)

GARCÍA FERREIRO, MARÍA FLORA (secretaria)

GÓMEZ BAÑO, AMARA

TRILLO BLANCO, PURIFICACIÓN

BALSA GONZÁLEZ, JOSÉ FRANCISCO

MARTÍNEZ GUERRERO, JUAN IGNACIO

 

Departamento de MÚSICA:

SEARA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

LÓPEZ- SUEVOS HERNÁNDEZ, BEATRIZ

 

Departamento de ORIENTACIÓN:

TORRES COLLAZO, MANUEL

VILA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL

DÍAZ BOCELO, LAURA

 

Departamento de RELIXIÓN CATÓLICA:

PÉREZ HAZ, Mª LUISA

PORTELA HENCHE, SITA

 

Departamento de RELIXIÓN EVANXÉLICA:

GARCÍA ÁLVAREZ, RUTH

 

Departamento de TECNOLOXÍA:

LOZANO PRIETO, JOSÉ ÁNGEL

BRAVO DIÁZ SANTIAGO + Sustituta: OCAMPO LEGASPI, Mª JOSÉ

 

Departamento de XEOGRAFÍA e HISTORIA:

MATO MARTÍNEZ, INMACULADA

RIESGO RAMA, SILVIA Mª

GARCÍA LAMAS, BELÉN

VÁZQUEZ ANDRADE, ÁNXELA

MUSE VIDEOS 2022

Seguidores