IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e

martes, 14 de maio de 2019

CONVOCATORIA STEMweek 2019 DA XUNTA DE GALICIA

ORDE do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.
O novo marco curricular do sistema educativo galego pon de manifesto a necesidade de que o alumnado adquira competencias que lle permitan habilidades de traballo en equipo, desenvolvemento do espírito crítico e habilidades comunicativas nunha lingua estranxeira. 
Outro elemento que se considera necesario é impulsar as coñecidas como «vocacións STEM» (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) e así espertar a motivación do alumnado cara a estudos posteriores nos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico. 
Esta acción enmárcase na Estratexia galega de educación dixital (Edudixital 2020) e na Estratexia galega de linguas estranxeiras (Edulingüe 2020) da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) do alumnado que curse 3º ou 4º de ensino secundario obrigatorio no réxime xeral e matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia, durante o curso 2018/19. 
Esta convocatoria, para os efectos da súa identificación e acceso por parte das persoas interesadas, na sede electrónica da Xunta de Galicia, aos formularios de inicio, denomínase «Actividades formativas STEMweek», e ten o código do procedemento ED504G.  

O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, O Burgo-Acea de Ama s/n, Culleredo, 15670) en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte.
Primeira quenda: do 25 ao 31 de agosto 2019.
Segunda quenda: do 1 ao 7 de setembro de 2019.

Persoas beneficiarias e requisitos 
1. Poderá solicitar a participación nas actividades convocadas e ser persoa beneficiaria destas axudas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos: 
a) Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Ter superadas todas as materias no curso 2017/18. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un alumno/a de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2018/19, deberá renunciar a ela.
c) Ter acadado no curso 2017/18 unha cualificación mínima de 6 na materia de Inglés. 
d) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade. 
e) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria, recollidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
f) Estar en posesión do DNI, NIE ou pasaporte. 

Solicitudes, presentación e prazo 
1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED504G) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal . 
2. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 
3. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).
4. As persoas que o desexen poden completar en liña o formulario electrónico dispoñible desde a páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasst/. Unha vez cuberto este formulario, gravarán os datos na aplicación en liña, o que xerará un documento electrónico, correspondente aos anexos I e II, que a persoa interesada deberá imprimir. A solicitude (anexo I) deberá asinala o representante (o pai, a nai ou a persoa que exerce a titoría, no caso de alumnado menor de idade) ou o alumno ou alumna maior de 18 anos. Posteriormente e antes do remate do prazo establecido neste artigo, deberá facerse o rexistro desta solicitude, xunto co anexo II debidamente asinado, así como a documentación complementaria necesaria, por calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
5. O prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.

XV XORNADAS PARA FAMILIAS PARA EDUCAR EN IGUALDADE


A Secretaría Xeral da Igualdade está organizando a XV  XORNADA DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS para as nais e pais e as súas fillas e fillos.

Xuntamos o programa das xornadas. Tamén contaremos cun servizo de atención a menores  baixo petición, para atender aos cativos e ás cativas entre 12 meses e 10 anos.

Para intentar facilitar a asistencia ás familias, ó profesorado e o público en xeral, esta actividade formativa celebrarase nas catro provincias e na Coruña será na seguinte data:
  • A CORUÑA | 31 DE MAIO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Praza Luis Seoane, s/n).

A Secretaría Xeral da Igualdade estará a súa disposición para toda a información que requira, no enderezo electrónico xornadas.igualdade@xunta.es e nos teléfonos 981 545360/ 981 545312
Os datos do formulario de inscrición, que tamén se atopan dispoñibles na nosa páxina web http://igualdade.xunta.es/

TRABALLOS ALUMNADO 1ºESO EN PLÁSTICA

Aquí tedes o vídeo que realizou o alumno do Practicum de Plástica, Aarón Sabucido Represa, cos traballos do curso de 1º ESO de Plástica.


Video:


luns, 13 de maio de 2019

SAÍDA XEOLÓXICA COSTA DE DEXO (OLEIROS)O día 9 de maio o alumnado de ciencias de 4º de ESO do IES Rafael Dieste co Departamento de Bioloxía e Xeoloxía fixemos unha ruta xeolóxia pola costa de Dexo.
Fran Canosa, xeólogo que  leva un proxecto e páxina web de  rutas xeolóxicas de Galicia, explicounos a xeoloxía da zona.

+ info.
Tamén houbo paradas para comentar construccións artísticas da zona pola profesora de historia.

martes, 7 de maio de 2019

A X SEMANA CULTURAL DO 'RAFAEL DIESTE' NA PRENSA LOCAL


A X Semana Cultural 'O CINE' do 'Rafael Dieste' tivo repercusión na nosa prensa local. O xornal "La Opinión" do pasado venres 3 de maio publicou un artigo sobre o tema como podedes ver nas fotos. Na seguinte ligazón toda a información completa sobre a X Semana Cultural: O CINE.


luns, 6 de maio de 2019

ALUMNADO DO 'RAFAEL DIESTE' PARTICIPA NA ACTIVIDADE 'CIENCIA NA RÚA 2019'O pasado sábado celebrouse na Casa das Ciencias a actividade 'Ciencia na rúa' na que participou alumnado do noso centro coordinados pola profesora de bioloxía Marisa Castiñeira. Ali montaron un posto para mostrar os seus traballos, polo que pasou, entre outros,  o alcalde da cidade Xulio Ferreiro.

+ info.mércores, 1 de maio de 2019

III PREMIOS DADO 2019


Onte martes 30 de abril falláronse os III Premios Dado no Ágora. Alumnado do noso instituto foi premiado:
III PREMIOS DADO 
- Segundo premio na categoría A: Xoel Añón Lage (S1B).
- Primer premio na categoría B: Uxía Queijeiro Sesar (B1B).
AdemáIs, na categoría B fOron tamén finalistas Raquel Torres (B1A) E Paula Iglesias (B1B).
Vera Losada Castro (S2D) foi finalista na categoría A de Booktrailers.

martes, 30 de abril de 2019

X SEMANA CULTURAL: "EL VERDUGO" DE BERLANGA HOXE NO ÁGORA

 

A proxección da película "El verdugo", de Luis García Berlanga no Centro Ágora o martes 30 ás 16.15h da tarde. Organizamos esta proxección en colaboración co CGAI, que é quen proporciona a película e o Concello de A Coruña cede o auditorio do Ágora. Asiste o alumnado do centro de 3º e 4º ESO, e 1º e 2º de Bacharelato. Invitamos a que nos acompañen nais, pais, avoas e avós... Entregaremos unha folla de sala con información da película preparada polo alumnado, e farán tamén unha breve presentación antes da proxección. O aforo do Ágora é de máis de 500 asentos, e a entrada é libre ata completalo. A película dura aproximadamente 1h 30',  contamos con terminar a actividade en torno ás 18.15 h. Citamos ao alumnado no Ágora ás 16:15h para empezar a proxección ás 16:30h.

BENVIDA AOS 15 ALUMNOS ALEMÁNS DO INTERCAMBIO 2019 AO 'RAFAEL DIESTE'


(Foto tomada en Fisterra con todo o grupo de alumnado participante durante a segunda parte do intercambio).

Hoxe daremos a benvida e recibiremos no 'Rafael Dieste' aos 15 estudiantes alemáns do Altkonigschule de Kronberg im Taunus, que chegaron onte á tarde a Coruña para completar a segunda parte do Intercambio Escolar 2019.

Durante a súa estadía aquí visitarán:
MARTES 30
8:30h asistencia á primeira clase. 9:20 benvida ao centro.
10:00h visita á DOMUS e TORRE DE HÉRCULES.
16:30 visita á CASA PICASSO e paseo polo centro da cidade.
MÉRCORES 1: 
Excursión de todo o día á Costa da Morte (Castelo Vimianzo-Fisterra-Ézaro-Louro). (Alumnado español e alemán).
XOVES 2: Asistencia ás dúas primeira clases.
10:00h visita á CASA DOS PEIXES.
18:30h Paseo pola cidada vella e María Pita.
VENRES 3: Excursión de todo o día a SANTIAGO. (Alumnado español e alemán)
FIN DE SEMANA: Convivencia coas familias.
LUNS 6: 9:20: Despedida. 10:00h saída ao aeroporto de ALVEDRO.

venres, 26 de abril de 2019

xoves, 25 de abril de 2019

luns, 22 de abril de 2019

X SEMANA CULTURAL DO 'RAFAEL DIESTE': O CINE


A vindeira semana o IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' vai celebrar a súa X Semana Cultural, este curso adicado ao CINE. Exposicións de traballos do alumnado, proxeccións de películas, concursos e moitas outras actividades se levarán a cabo durante toda a semana. 
Tamén haberá un concurso sobre películas de terror "VAICHE UNHA DE MEDO?" na que pode participar todo o alumnado do centro.

Podedes seguir toda a información detalladamente no blogue da Biblioteca do centro que organiza e coordina toda a actividade, nesta ligazón: 'XSC-O CINE'

martes, 16 de abril de 2019

LISTAXES ALUMNADO PARA ACTIVIDADES FORMACIÓN LINGUAS ESTRANXEIRAS

Na ligazón inferior podedes ver a relación de alumnado con solicitudes correctas para as actividades de formación en linguas estranxeiras da Xunta de Galicia. Ainda hai prazo de 10 días para enmendar erros e faltas de documentación, Esta listaxe, así como as das solicitudes incorrectas, rechazadas ou fora de prazo e as instrucións correspondentes, poderán consultarse na páxina web do programa: edu.xunta.es/axudasle.


mércores, 10 de abril de 2019

CHARLA DE NANDO LÓPEZ


Esta mañá, alumnado de 4ºESO asistiron a charla de Nando López, escritor e dramaturgo español, que fora anteriormente profesor de secundaria, e autor especializado en literatura infantil e xuvenil. 

martes, 9 de abril de 2019

INTERCAMBIO 2019: DE REGRESO DE KRONBERG IM TAUNUS


Hoxe martes 9 o noso alumnado participante no Intercambio 2019 co Alkönigschule de Kronberg im Taunus incorpórase de novo ás clases. Foi unha semana de estadía por Alemaña. Recopilamos nesta entrada fotos de grupo dos alumnos e profesores participantes. Na foto superior a totalidade dos alumnos na terraza do Main Tower de Frankfurt.


Nesta segunda foto en Heidelberg, de novo, a totalidade do alumnado español e alemán xunto cos profesores acompañantes: Julia Westenburger, Hilda Fraga e Ramón Neira.


A terceira foto co grupo ao completo e as profesoras no castelo de Kronberg.


Nesta foto o alumnado español cos profesores nunha ponte sobre o rio Main diante do distrito finacieIro da cidade.


O grupo español no instituto na recepción de benvida.

A información máis completa do intercambio @ ClickOnEnglish.

xoves, 4 de abril de 2019

"EUROPEAN MARITIME DAY 2019" NO 'RAFAEL DIESTE'

Participamos no  Bring European Maritime Day to your country unha actividade para concienciar sobre o problema do plástico no mar.
A conferencia do Día Marítimo Europeo 2019 levarase a cabo en Lisboa, Portugal. Pero son moitos os distintos eventos que se desenvolverán en distintas localidades de toda Europa e no noso país.


martes, 2 de abril de 2019

CONFERENCIA DE ANDRÉS NEUMAN


Hoxe no 'Rafael Dieste' recibimos a visita do narrador, poeta, traductor, blogueiro e columnista hispanoarxentino Andrés Neuman que veu a ofrecer unha charla sobre o seu traballo e a súa obra ao alumnado de 1ºBAC.

luns, 1 de abril de 2019

INTERCAMBIO 2019: ALTKÖNIGSCHULE, KRONBERG IM TAUNUS - IES Plurilingüe RAFAEL DIESTE, A CORUÑA


Comeza hoxe o Intercambio Escolar 2019. Este curso iniciamos unha relación cun novo centro alemán, o Altkönigschule en Kronberg im Taunus, preto de Frankfurt. O alumnado do noso centro viaxa hoxe ata alí para estar durante unha semana. O día 29 de abril virá o alumnado alemán para a súa estadía dunha semana na nosa cidade. 
Coma sempre, o alumnado convivirá coas familias correspondentes e asistirá a algunha actividade escolar en cada un dos institutos e terán preparadas visitas e excursións a lugares de interese da contorna. Participan doce estudantes nosos e quince alemáns.

Versión en inglés desta entrada @ ClickOnEnglish.

venres, 29 de marzo de 2019

Seguidores