IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


venres, 27 de setembro de 2019

#FRIDAYSFORFUTURE @ 'RAFAEL DIESTE': CONCIENCIANDO SOBRE O CLIMA. EN DEFENSA DO FUTURO DO PLANETA
Como se anunciara, hoxe venres 27 de setembro o noso centro sumouse á #FridaysForFuture, a Folga mundial polo Clima en defensa do futuro do planeta.
As organizacións e plataformas convocantes fixeron un chamamento a toda a poboación para que nas oficinas, centros educativos e outros lugares de traballo se realizasen concentracións simbólicas de catro minutos e quince segundos entre as once e as doce da mañá. No cambio da terceira á cuarta hora (11:20) fixemos a concentración no patio central interior do instituto.
Achegamos videos para ilustrar o tema.

Videos:

mércores, 25 de setembro de 2019

CONVOCATORIA 2020-21 BECAS FUNDACIÓN "AMANCIO ORTEGA" PARA ALUMNADO 4ºESOA Fundación "Amancio Ortega" ven de convocar as becas para o curso 2020-21 para cursar 1ºBAC nos Estados Unidos ou Canadá. Son 600 prazas, 100 para Galicia, entre o alumnado que este ano cursa 4ºESO. O prazo está xa aberto dende o pasado 23 de setembro ata o 30 de outubro.
Toda a información e requisitos na ligazón a continuación:

martes, 24 de setembro de 2019

TITORES E HORARIOS DE TITORÍAS 2019-20

1ºA MERCEDES GARROTE MARTÍN Martes 9:20-10:10
1ºB CARLOS LENS SAN MARTÍN Luns 11:20-12:10
1ºC CARMEN PEÑA YÁÑEZ Martes 9:20-10:10
1ºD NORMA FANDIÑO COUSELO Luns 10:30-11:20
2ºA MAITE COUSILLAS ANIDO Martes 18:10-19:00
2ºB BEGOÑA SANTAMARÍA LÓPEZ Venres 12:30-13:20
2ºC MARÍA LEMA MUIÑO Martes 12:30-13:20
2ºD DORES CASTRO VILLAR Venres 11:20-12:10
3ºA JORGE VILÁ SAN CLAUDIO Venres 10:30-11:20
3ºB Mª CARMEN PENA LEIRA Xoves 10:30-11:20
3ºC FRANCISCO ESCOLANTE MUJICO Luns 9:20-10:10
3ºD SILVIA RIESGO RAMA Luns 12:30-13:20
4ºA JOSÉ MANUEL AGROMAYOR MIRA Xoves 12:30-13:20
4ºB PILAR BALUJA ARAÚJO Mércores 12:30-13:20
4ºC HILDA FRAGA LÓPEZ Venres 11:20-12:10
4ºD JOSÉ Mª PORTELA SAAVEDRA Luns 10:30-11:20
1ºBAC.A PEDRO JOSÉ GARCÍA ESTÉVEZ Venres 11:20-12:10
1ºBAC.B XULIA GALLEGO SÁNCHEZ Luns 11:20-12:10
1ºBAC.C BEATRIZ CUESTA GARCÍA Mércores 12:30-13:20
2ºBAC.A INMACULADA MATO MARTÍNEZ Martes 11:20-12:10
2ºBAC.B CAROLINA MUIÑO FERNÁNDEZ
 MAR NOCHE DOMEC
 Xoves 9:20-10:10
 Luns 12:30-13:20
 2ºBAC.C ELOI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 Venres 12:30-13:20   

Todo o profesorado do centro, ainda que non sexa titor, ten unha sesión no seu horario para a atención ás familias, preguntade ao voso titor/a ou en conserxería para concertar unha cita.

luns, 23 de setembro de 2019

CALENDARIO AVALIACIÓNS 2019-201ª AVALIACIÓN
2º BAC: MARTES 3 DECEMBRO.
Entrega boletín de notas: a determinar
Cursos ESO e 1ºBAC: LUNS 16 e MÉRCORES 18 DECEMBRO.
Entrega boletín de notas: a determinar

2ª AVALIACIÓN
2º BAC: LUNS 2 MARZO.
Entrega boletín de notas: a determinar
Cursos ESO e 1ºBAC: LUNS 23 e MÉRCORES 25 MARZO.
Entrega boletín de notas: a determinar

3ª AVALIACIÓN
2º BAC: en función das datas das probas ABAU (20 MAIO?).
Cursos ESO, 1ºBAC e Extraordinaria 2ºBAC (antiguo Septembro): LUNS 22 e MARTES 23 XUÑO.
Entrega boletín de notas: xoves 25 xuño

(*Días festivos elexidos polo noso centro: VENRES 20 MARZO e LUNS 4 MAIO)

luns, 16 de setembro de 2019

VALIDACIÓN E EXENCIÓN DE ASIGNATURAS

Incluimos información sobre validacións e exencións de certas asignaturas.

1) Información sobre a posibilidade de validar asignaturas por cursar estudos nas Ensinanzas Profesionais de Música e Danza.

- Na ESO:

Materia a validar
Acredita ter superado/a:
Materia libre configuración
Proba acceso a calquera curso das ensinanzas de música e danza e ter formalizada a matrícula.
Música
- 1º curso de instrumento e voz.
- 1º curso de música das ensinanzas de Danza.
Materia específica de opción:
- 2ª lingua estranxeira
- Cultura clásica
- Proba acceso a calquera curso das ensinanzas de Música e Danza e ter formalizada a matrícula.
- Linguaxe Músical dun curso das ensinanzas de Música.
- Danza Galega das ensinanzas profesionais de Danza.
Música
- 1º curso de instrumento e voz.
- 1º curso de música das ensinanzas de Danza.
Materia optativa
- Proba acceso a calquera curso das ensinanzas de Música e Danza e ter formalizada a matrícula.
- Linguaxe Músical dun curso das ensinanzas de Música.
- Danza Galega das ensinanzas profesionais de Danza.
Música
- 2º curso de instrumento ou voz.
- 2º curso de música das ensinanzas de Danza.

- No Bacharelato:

Materia a validar
Acredita ter superado/a:
Análise Musical I
2º curso de Harmonía
Linguaxe e práctica musical
- 3º curso de Instrumento principal ou Voz
- 3º curso de música das ensinanzas de Danza.
1 materia específica ou de libre configuración.
- 1º curso de Orquestra, Banda ou Coro
- 1º curso de Acondicionamento Físico
Anatomía aplicada
1º e 2º curso de Anatomía Aplicada
Análise Musical II
1º curso de Análise
Historia da Música e da Danza
- 1º e 2º curso de Historia da Música
- 1º e 2º curso de Historia da Danza
Materia optativa
- 2º curso de Orquestra, Banda ou Coro
- 2º curso de Acondicionamento Físico

2) Posibilidade de Exencións da asignatura de Lingua e Literatura Galegas: 
Todo alumnado recién chegado á comunidade galega poderá pedir a exención da asignatura de Lingua e Literatura Galegas por un periodo de dous cursos, ainda que deberá asistir ás clases da materia. A exención deberá pedirse cada curso.

venres, 13 de setembro de 2019

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DAS AULAS DO CENTRO

Este é o novo plano de distribución das aulas materia no instituto para o curso que empeza.
Abreviaturas:
BIXE = Bioloxía-Xeoloxía / CN = Ciencias / DD = Aula de desdobres / ECO = Economía /
EPV = Aulas de plástica / F-Q = Física-Química / FILO = Filosofía / Fran = Francés / 
Greg = Grego / INFO = Informática / ING = Inglés / L = Aula de linguas (Castelán/Galego) / 
Lab = Laboratorios / LEX = Linguas estranxeiras (Francés/Inglés) / LCL = Castelán /
LGL = Galego / MAT = Matemáticas / MUS = Música / OR = Orientación / 
XHis = Xeografía-Historia

mércores, 11 de setembro de 2019

HORARIO DAS PRESENTACIÓNS CURSO 2019-20: LUNS 16 SETEMBRO


O vindeiro LUNS 16 DE SETEMBRO convócanse as presentacións do novo Curso 2019-20 no Salón de Actos do instituto e dacordo ao seguinte horario:


1º e 2ºBAC ás 11:30h

3º e 4ºESO ás 12:00h

2ºESO ás 12:30h

1ºESO ás 13:00h

As clases comezan o vindeiro MARTES 17 no horario habitual de 8:30h a 14:10h. E pola tarde de 16:30h a 18:10h.

MUSE VIDEOS 2022

Seguidores