IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


mércores, 19 de setembro de 2018

INFORMACIÓN IMPORTANTE EN CASO DUNHA EMERXENCIA


Aquí vai un resume das regras básicas que todos debemos saber cando o sinal de emerxencia sone estando na aula ante calquera situación de emerxencia que poida darse no noso instituto ou nun caso de simulacro de entrenamento.


1- EVACUACIÓN DO ALUMNADO.
- O/a profesor/a ou persoa encargada do grupo contará a todos os alumnos que estén na aula.
- Cerrade todas as ventás e portas antes de sair.
- A saída do edificio ata o Punto de Encontro farase en orde e en silencio, para que as instruccións do equipo de evacuación poidan escoitarse claramente, seguindo a ruta de evacuación da aula que se pode ver na porta.
- O/a delegado/a liderará o grupo e o/a profesor/a ou persoa encargada de clase irá de último.
- Baixo ningún concepto se deberá regresar a recoller ningún obxecto durante a evacuación.

2- EVACUAR POLA RUTA MÁIS SEGURA EN CALMA E EN SILENCIO.
- Nunca volver atrás.
- Camiñar rápido, sen correr.
- Non gritar.

3- EVACUAR EN ORDE NUNHA ÚNICA FILA PEGADA Á PAREDE.
- Cada profesor/a deberá levar aos seus alumno/as silenciosamente en orde ata a saída máis cercana seguindo os sinais de evacuación.

4- IDE AO PUNTO DE ENCONTRO.
- Unha vez fora do edificio, non rompades a fila antes de chegar ao Punto de Encontro.
- O Punto de Encontro varía según a porta de saída. O alumnado que proceda das clases de Tecnoloxía ou do Ximnasio ou saia pola porta do aparcadoiro reunirase no xardín posterior, o alumnado que saia pola porta principal central reunirase diante da fachada principal do centro e o alumnado que saia pola porta da pista deportiva reunirase a carón da pista deportiva (preto do edificio da UNED).

5- UNHA VEZ NO PUNTO DE ENCONTRO, O ALUMNADO DEBERÁ PERMANECER NUNHA FILA POR GRUPOS DE CLASE.
- Cada grupo de clase volverá a ser contado.
- Calquera ausencia deberá notificarse inmediatamente.

6- TODOS DEBERÁN ESPERAR INSTRUCCIÓNS ANTES DE VOLVER A ENTRAR AO EDIFICIO.

Ligazón: INSTRUCCIÓNS EVACUACIÓN

Versión en inglés desta entrada @ ClickOnEnglish.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

MUSE VIDEOS 2022

Seguidores