IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


luns, 12 de setembro de 2022

PLANTILLA PROFESORADO DO CENTRO CURSO 2022-23

 


PROFESORADO CURSO 2022-23

(Sinalados EN NEGRITA os Xefes de Departamento).

 

Departamento de CASTELÁN:

BLANCO DÁVILA, CARLOS

GESTAL MUIÑO, SANDRO

GARROTE MARTÍN, MERCEDES ADELA

SANTAMARÍA LÓPEZ, BEGOÑA

FARIÑA COUSELO, NORMA (Xefa de estudos)


Departamento de CIENCIAS NATURAIS e BIOLOXÍA:

AGROMAYOR MIRA, MANUEL

CASTIÑEIRA GARCÍA, MARÍA LUISA

RODRÍGUEZ VEREA, Mª DEL CARMEN


Departamento de DEBUXO:

CUÍÑAS GARCÍA, ANA BEATRIZ

LÓPEZ VIÑUELA, ISABEL (Vicedirectora)

 

Departamento de ECONOMÍA:

PORTELA SAAVEDRA, JOSE MARÍA  

 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA:

OGANDO LÓPEZ, LETICIA

ANEIROS CORRAL, AIDA

TORRES NEIRA, MATEO (Director)


Departamento de FILOSOFÍA:

CUESTA GARCÍA, Mª BEATRIZ

GONZÁLEZ NOVOA, ARCADIO

 

Departamento de FÍSICA e QUÍMICA:

CORDAL RODRÍGUEZ, CARMEN CRISTINA

FANDIÑO SOUTO, Mª BEGOÑA


Departamento de FRANCÉS:

LENS SANMARTÍN, CARLOS SANTIAGO

SEBASTIÁN CALZADA, BLANCA


Departamento de GALEGO:

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ELOI

LEMA MUÍÑO, Mª CARMEN

POMBO AÑÓN, ALBERTO

PÉREZ VARELA, NOELIA

 

Departamento de GREGO:

DE CAL CORTINA, MATILDE


Departamento de HISTORIA:

MATO MARTÍNEZ, INMACULADA

BARREIRO PIMENTEL, RAMÓN

ISABEL GONZÁLEZ PIÑEIRO

HAZ GARCÍA, BEATRIZ Sustituto: ENCINAS FRANCO, JOSÉ LUIS

 

Departamento de INGLÉS:

FRAGA LÓPEZ, HILDA

NEIRA TENREIRO, RAMÓN

MÉNDEZ MUÑOZ, BELEN

PORTELA SAAVEDRA, JUÁN CARLOS Sustituta: REY ÁLVAREZ, MARTA

PEÑA YÁÑEZ, MARÍA CARMEN 

 

Departamento de LATÍN:

SESTO YAGÜE, LUCÍA


Departamento de MATEMÁTICAS:

MUIÑO FERNÁNDEZ, CAROLINA

GARCÍA ESTEVEZ, PEDRO JOSÉ (coordinador TIC)

GARCÍA FERREIRO, MARÍA FLORA (secretaria)

GÓMEZ BAÑO, AMARA

TRILLO BLANCO, PURIFICACIÓN

GARCÍA GARCÍA, ELENA

PAREDES SÁNCHEZ, ANDRÉS

 

Departamento de MÚSICA:

SEARA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

LÓPEZ- SUEVOS HERNÁNDEZ, BEATRIZ

 

Departamento de ORIENTACIÓN:

TORRES COLLAZO, MANUEL

VILA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL

DÍAZ BOCELO, LAURA

RÍOS CALVIÑO, LAURA

 

Departamento de RELIXIÓN CATÓLICA:

PÉREZ HAZ, Mª LUISA

PORTELA HENCHE, SITA

 

Departamento de RELIXIÓN EVANXÉLICA:

GARCÍA ÁLVAREZ, RUTH

 

Departamento de TECNOLOXÍA:

LOZANO PRIETO, JOSÉ ÁNGEL

CASTAÑO HERNÁNDEZ, Mª TERESA

VÁZQUEZ VAQUERO, SEILA (+afín Física-Química)

 

xoves, 8 de setembro de 2022

CALENDARIO DO CURSO E AVALIACIÓNS 2022-23


Día do Ensino: 31 de outubro. Día non lectivo solicitado polo centro: 5 de decembro.
 

AVALIACIÓN INICIAL NA ESO: 26 e 28 de SETEMBRO

1ª AVALIACIÓN

2º BAC: 28 NOVEMBRO.

Cursos ESO e 1ºBAC: 30 NOVEMBRO e 1 DECEMBRO.

2ª AVALIACIÓN

2º BAC: 27 FEBRERO.

Cursos ESO e 1ºBAC: 1 e 2 MARZO.

3ª AVALIACIÓN ORDINARIA OU PARCIAL

2º BAC: 15 MAIO (depende das ABAU).

Cursos ESO, 1ºBAC: 5 e 7 XUÑO.

AVALIACIÓN FINAL ESO: 22 XUÑO.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA BAC: 23 XUÑO.

TITORES DE CADA GRUPO E HORARIO DE TITORÍA CURSO 2022-23

 

- Profesorado titor e a súa hora de titoría no curso 2022-23: (actualizaremos coas horas de titoría correspondentes próximamente)

1ºA - MERCEDES GARROTE Xoves 9:20 a 10:10
1ºB - CARLOS LENS Martes 11:20 a 12:10
1ºC - ISABEL GONZÁLEZ Luns 9:20 a 10:10
1ºD - AIDA ANEIROS Mércores 10:30 a 11:20
2ºA - BELÉN MÉNDEZ Mércores 9:20 a 10:10
2ºB - ANDRÉS PAREDES Mércores 11:20 a 12:10
2ºC - Mª TERESA CASTAÑO Xoves12:30 a 13:20
2ºD - SEILA VÁZQUEZ Xoves 9:20 a 10:10
3ºA - NOELIA PÉREZ Luns 11:20 a 12:10
3ºB - MAR SEARA Mércores 10:30 a 11:20
3ºC - BEATRIZ LÓPEZ-SUEVOS Mércores9:20 a 10:10
3ºD - JOSÉ ENCINAS Xoves11:20 a 12:10
3ºE - SANDRO GESTAL Xoves 11:20 a 12:10
4ºA - BEGOÑA FANDIÑO Xoves 10:30 a 11:20
4ºB - ALBERTO POMBO Xoves11:20 a 12:10
4ºC - ELENA GARCÍA Xoves  11:20 a 12:10
1ºBac.A - MARÍA LEMA Luns 12:30 a 13:20
1ºBac.B - RAMÓN NEIRA Venres11:20 a 12:10
1ºBac.C - CARLOS BLANCO Mércores12:30 a 13:20
2ºBAC A - RAMÓN BARREIRO

 Luns

11:20 a 12:10

2ºBac B - HILDA FRAGA

 Martes

9:20 a 10:10

2ºBac C - CAROLINA MUIÑO Xoves 11:20 a 12:10

  

Todo o profesorado do centro, ainda que non sexa titor, ten unha sesión no seu horario para a atención ás familias:

MUSE VIDEOS 2022

Seguidores