IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


luns, 27 de setembro de 2021

TITORES DE CADA GRUPO E HORARIOS DE TITORÍAS CURSO 2021-22

 

- Profesorado titor e a súa hora de titoría no curso 2021-22:

1ºA MERCEDES GARROTE MARTÍN  xoves 11:35-12:25
1ºB PATRICIA BARREIRO LEÓN mércores 11:35-12:25
1ºC BELÉN GARCÍA LAMAS luns 11:35-12:25
1ºD CARMEN PEÑA YÁÑEZ mércores 10:10-11:00
2ºA MAR SEARA FERNÁNDEZ mércores 10:10-11:00
2ºB BEATRIZ LÓPEZ-SUEVOS HERNÁNDEZ luns 12:25-13:15
2ºC JUAN IGNACIO MARTÍNEZ GUERRERO luns 12:25-13:15
2ºD MARÍA LEMA MUIÑO luns 10:10-11:00
2ºE SILVIA RIESGO RAMA martes 11:35-12:25
3ºA SANDRO GESTAL MUIÑO xoves 9:20-10:10
3ºB CRISTINA VARELA RODRÍGUEZ martes 10:10-11:00
3ºC BELÉN MÉNDEZ MUÑOZ venres 10:10-11:00
3ºD JOSÉ FRANCISCO BALSA GONZÁLEZ venres 9:20-10:10
4ºA DORES CASTRO VILLAR xoves 10:10-11:00
4ºB NORMA FARIÑA COUSELO martes 10:10-11:00
4ºC ÁNXELA VÁZQUEZ ANDRADE mércores 9:20-10:10
1ºBac.A MARISA CASTIÑEIRA GARCÍA luns 12:25-13:15
1ºBac.B CARMEN CORDAL RODRÍGUEZ mércores 12:25-13:15
1ºBac.C ARCADIO GONZÁLEZ NOVOA mércores 11:35-12:25
1ºBac.D

 RAMÓN NEIRA TENREIRO

 martes 12:25 a 13:15

2ºBac.A

HILDA FRAGA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL AGROMAYOR MIRA

 xoves 10:10-11:00

 xoves 9:20-10:10

2ºBac.B BEGOÑA FANDIÑO SOUTO
 MAR NOCHE DOMEC
 luns 12:25-13:15
 venres 10:10-11:00
2ºBac.C BEATRIZ CUESTA GARCÍA venres 10:10-11

Ligazóns:

HORARIOS TITORÍAS CURSO 2021-22

Todo o profesorado do centro, ainda que non sexa titor, ten unha sesión no seu horario para a atención ás familias:

HORARIOS ATENCIÓN FAMILIAS DE PROFESORADO NON TITOR CURSO 2021-22mércores, 22 de setembro de 2021

PRESENTACIÓN DAS TITORÍAS CURSO 2021-22


 Estimadas familias: 
De xeito excepcional e, dada a baixa incidencia de casos actual, as reunións dos titores coas familias de 1º e 2º da ESO serán presenciais o vindeiro martes 28 de setembro. Únicamente poderá asistir un responsable por alumno. Para evitar aglomeracións, os responsables do alumnado de cada grupo serán citados nunha porta de acceso ao edificio a unha hora determinada, onde os recibirá o titor ou a titora, e os conducirá ao espazo onde terá lugar a reunión. Convén axustarse á hora da cita para evitar mesturarse con outro grupo. En caso de retraso, deberá preguntar aos conserxes pola aula de reunión. Cada unha das horas e lugares de reunión chegarán por un aviso de comunicación de grupo por ABALAR. Agardamos a súa asistencia.

Por outra banda, as reunións dos responsables do alumnado de 3º ESO, 4º ESO, 1º BAC e 2º BAC cos titores e coas titoras correspondentes serán o vindeiro mércores 29 de setembro ás 19:00 h. As reunións serán telemáticas a través da plataforma Webex. Publicanse na web do centro e na ligazón inferior as ligazóns ás salas de cada titoría para que poidan conectarse á reunión correspondente. Tamén agardamos a súa asistencia.

- LISTAXE DE LIGAZÓNS WEBEX PARA AS TITORÍAS TELEMÁTICAS 29/9/2021

Seguidores