IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


venres, 30 de outubro de 2020

RECORDATORIO REGULAMENTO COVID


Facemos un recordatorio do protocolo a seguir:

 O alumnado non pode saír da aula nos cambios de clase, agás por un cambio de aula por algunha asignatura optativa. 

Non se pode ir ao baño sen permiso. Os baños teñen un aforo limitado e non se poden convertir nun punto de encontro. En caso de que, excepcionalemente, se permita ir ao baño ten que ser na hora de clase, sen afectar á seguinte.

Outro aspecto importante son os horarios de entrada e saída. Lémbrase que este curso soan diferentes timbres de entradas e saídas para evitar aglomeracións. 

Respectade os turnos de entrada e saída.


ENTRADA:

1º turno de entrada: 8:20 a 8:25: 3º ESO, 1º e 2º bacharelato

 • 8:20 h: soa o primeiro timbre para comezar a entrada de 3º ESO, 1º e 2º bacharelato. O resto do alumnado non debería entrar no recinto exterior ata o seguinte timbre.

2º turno de entrada: 8:25 a 8:30: 1º, 2º e 4º ESO.

 • 8:25 h: segundo timbre de entrada; comeza a entrada de 1º, 2º e 4º ESO, ata as 8:30 h.

  • O alumnado dos cursos anteriores (S3º, B1º e B2º) que non entrase no seu intervalo, debe esperar fóra do centro ata as 8:30 h, polo que, se chegan á aula despois desa hora deberá constar falta de puntualidade (temos que actuar así porque se están producindo aglomeracións debido a que o alumnado do primeiro turno non respecta o seu horario e debemos evitar que o alumnado entre cando non lle toca).

 • 8:30 h: terceiro timbre de entrada; finaliza a entrada por turnos. Entra o alumnado que chega tarde.

RECREOS: En total todo o alumnado ten 35’ de recreo, dos cales os 5 primeiros ou os 5 últimos son na aula co profesor correspondente.

 • 11:00 h: primeiro timbre de saída ao recreo, exclusivamente para o alumnado de 1º, 2º e 4º de ESO.

  • Os demais alumnos e alumnas deben permanecer co profesorado na aula e non saen ata que toque o segundo timbre (5 primeiros minutos de recreo na aula co mesmo profesor)

 • 11:05 h: segundo timbre nese momento sae 3ª ESO, 1º e 2º de BAC. 

 • 11:30 h: primeiro timbre de entrada do recreo, para o alumnado de 1º, 2º e 4º. O profesorado debe ir con eles ás aulas a esa hora para abrilas.

  • Teñen 5’ máis de “recreo na aula” co profesor da hora seguinte. 

 • 11:35 h: segundo timbre de entrada do recreo, para o alumnado de 3º ESO, 1º e 2º de bacharelato.

SAÍDA:

14:05 h: saída 1º, 2º e 4º ESO. O resto dos grupos poden comezar a recoller, pero non poden saír ata que soe o seguinte timbre.

14:10 h: saída de 3º ESO, 1º e 2º de bacharelato.

É imperativo seguir este horario de xeito estricto para facilitar a circulación do alumnado.

O alumnado debe formar filas por grupos nas cabeceiras indicadas no chan. Cando as filas estean formadas, damos paso ao alumnado por grupos para que fagan unha entrada ordenada, respectando a distancia de seguridade e hixienizando as mans.

Deben respectar os turnos horarios. Se os do primeiro turno chegan no intervalo que non lle corresponde deberán esperar ás 8:30, aínda que xa entrara todo o alumnado do segundo turno. Se permitimos a entrada non os disuadiremos para próximas ocasión.

O alumnado debe sair ordeadamente en fila de un.

Tamén temos que comprobar que o alumnado do segundo turno (3º eso, 1º e 2º de bacharelato) saen despois do segundo timbre (14:10 ou 18:10 pola tarde). Se non fose así, o alumnado deberá voltar á aula.

RECREOS

Cada un ten asignada unha zona. En cada zona só pode haber alumnado dun nivel (cómpre vixiar que non circulen por outras zonas):

 • Zona lateral da pista: 1º ESO

 • Zona porta principal: 3º ESO

 • Zona posterior (detrás do ximnasio): 2º ESO

 • Zona posterior (detrás de tecnoloxía): 4º ESO

 • Os bacharelatos poden saír do recinto. Se deciden quedar, os de 2º de BAC poden estar na zona peonil do aparcadoiro e o de 1º no xardín que está baixo a pista.

En caso de inclementcia meteorolóxica, distribuirase deste xeito:

 • o alumnado de 3º ESO ao ximnasio.

 • o alumnado de 1º ESO ao patio interior (metade das aulas de 1º). Na outra metade estará o alumnado de 2º.

 • no 2ª andar, onde deberá permanecer o alumnado de 2º bac.

 • alumnado 4º, na planta baixa.

 • o alumnado de 1º bac deberá permanecer no 2º andar

O alumnado de diferentes niveis non pode xuntarse nos recreos, nin fóra da súa zona, o que será motivo de amonestación.

Debemos velar polo mantemento da distancia social, insistindo continuamente na separación entre alumnado. En ningún caso se permite o contacto entre eles.

Aparte do protocolo COVID, lémbrase tamén a prohibición do uso do móbil, agás por motivos pedagóxicos. O móbil debe estar apagado e non se debe exhibir. Calquera profesor pode e debe retirar o móbil se observa un uso indebido, e depositarao en Dirección.

venres, 2 de outubro de 2020

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS NO CENTRO CURSO 2020-21


 Este curso por mor dos protocolos anti-Covid, a estructura de aulas de grupos do noso centro variou das aulas materia a aulas para cada un dos grupos de clase. Polo tanto o plano de distribución das clases que tiñamos exposto nas web para os cursos anteriores non vale. Incluimos aquí o plano de distribución de grupos válido para este curso.

xoves, 1 de outubro de 2020

TITORES POR GRUPOS E HORARIOS DE TITORÍAS CURSO 2020-21


 

1ºA MERCEDES GARROTE MARTÍN Mércores 10:10 a 11:00 
1ºB FLORENCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Xoves 9:20 a 10:00
1ºC XOSÉ IGNACIO COMESAÑA AGUILAR Venres 10:10 a 11:00
1ºD MARISA CASTIÑEIRA GARCÍA Xoves 10:10 a 11:00
1ºE CARLA BECERRA FERNÁNDEZ Mércores 10:00 a 11:00
2ºA CARMEN CORDAL RODRÍGUEZ Martes 12:25 a 13:15
2ºB JORGE VILÁ SAN CLAUDIO Luns 10:10 a 11:00
2ºC SILVIA RIESGO RAMA  Luns 10:00 a 11:00
2ºD CARMEN PEÑA YÁÑEZ  Venres 10:00 a 11:00
2ºE CARLOS LENS SAN MARTÍN  Xoves 11:35 a 12:25
3ºA MARIÑA FERNÁNDEZ Venres 12:25 a 13:15
3ºB J.M AGROMAYOR MIRA  Venres 10:10 a 11:00
3ºC BEGOÑA SANTAMARÍA Mércores 10:00 a 11:00
3ºD DORES CASTRO VILAR Xoves 10:10 a 11:00
4ºA NORMA FARIÑA COUSELO Martes 12:25 a 13:15
4ºB FRANCISCO ESCOLANTE MUJICO Luns 9:20 a 10:10
4ºC INMACULADA MATO MARTÍNEZ Luns 11:35 a 12:25
4ºD MARÍA LEMA MUIÑO Xoves 12:25 a 13:15
4ºE CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ Venres 10:10 a 11:00
1ºBAC.A

 AIDA ANIEROS 

 XULIA GALLEGO

 Xoves 10:10 a 11:00

 Luns 12:25 a 13:15

1ºBAC.B

 BEGOÑA FANDIÑO

 CAROLINA MUIÑO

 Luns 11:35 a 12:25

 Xoves 11:35 a 12:25

 1ºBAC.C SUSANA CARNEIRO Xoves 11:35 a 12:25
 1ºBAC.D CARLOS BLANCO DAVILA Xoves 9:20 a 10:10
2ºBAC.A RAMÓN NEIRA TENREIRO  Martes  11:35 a 12:25
2ºBAC.B ELOI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Xoves 9:20 a 10:10
2ºBAC.C BEATRIZ CUESTA GARCÍA Martes 12:25 a 13:15
2ºBAC.D MAR NOCHE DOMEC Xoves 11:35 a 12:25


Nas reunións de titorías e outras comunicacións coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada e serán de xeito xeral con cita previa e por vía telefónica. De xeito excepcional e por requirimento do centro poderán facerse de xeito presencial na aula de titorías seguindo as medidas de seguridade e distancia, con e máscara e productos de limpeza de mans. A entrada das familias non coincidirá con saídas, recreos ou cambios de clase
Poden solicitar cita previa por medio do alumnado, por Abalar ou por teléfono. 
Todo o profesorado do centro, ainda que non sexa titor/a, tamén ten unha sesión no seu horario para a atención ás familias:

BRAVO DÍAZ, SANTIAGO - Mércores 12:25-13:15

CUIÑAS GARCÍA, ANA BEATRIZ - Luns 10:10-11:00

DE CAL CORTINA, MATILDE - Xoves 11:35-12:25

DIAZ BOCELO, LAURA - Venres 10:10-11:00

FANDIÑO LÓPEZ, Mª BEGOÑA - Mércores 12:30-13:20

FRAGA LÓPEZ, HILDA - Luns 10:10-11:00

GARCÍA ÁLVAREZ, RUTH - Venres 11:35-12:25

GARCÍA ESTÉVEZ, PEDRO - Luns 9:20-10:10

GESTAL MUIÑO, SANDRO - Mércores 10:10-11:00

GÓMEZ BAÑO, AMARA - Martes 10:10-11:00

LÓPEZ-SUEVOS HERNÁNDEZ, BEATRIZ - Luns 10:10-11:00

LOZANO PRIETO, ÁNGEL - Mércores 11:35-12:25

MÉNDEZ MUÑOZ, BELÉN - Venres 10:10-11:00

OGANDO LÓPEZ, LETICIA - Venres 10:10-11:00

PENA LEIRA, Mª CARMEN - Mércores 11:35-12:25

PÉREZ TORRES, LOURDES - Mércores 11:35-12:25

RÍOS LAURA - Venres 9:20-10:10

SANTOS LEDO, MANUEL - Luns 11:35-12:25

SEARA FERNÁNDEZ, Mª MAR - Mércores 11:35-12:25

SEBASTIÁN CALZADA, BLANCA - Mércores 11:35-12:25

TORRES COLLAZO, MANUEL - Venres 9:20-10:10

TRILLO BLANCO, Purificación - Martes 10:10-11:00

VILA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL - Martes 11:35-12:25


MUSE VIDEOS 2022

Seguidores