IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


venres, 26 de xuño de 2020

AVISO DEPARTAMENTO DEBUXO SETEMBRO 2020


O alumnado con algunha materia  EPVeA ou Debuxo Técnico do departamento suspensa, deberá realizar os traballos colgados na Aula virtual do IES, no curso: DEBUXO SETEMBRO 2020, este curso estará aberto a partir do 1 de xullo. 
Calibración nota setembro: prácticas 30%+ exame70%.
Observacións: Se non se poidera realizar o exame, os traballos serían o 100% da nota da avaliación extraordinaria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores