IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


martes, 13 de abril de 2021

ENQUISA DE CONVIVENCIA 2021


 A convivencia escolar é unha preocupación de primeira liña na que se está a traballar arreo nos últimos anos, na procura dunha mellora continuada do clima escolar. Dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade ponse en marcha a realización dunha nova enquisa que permita analizar o estado da convivencia e das novas formas nas que se está a desenvolver, como consecuencia do impacto da COVID-19 na comunidade educativa, para o que demandan a nosa colaboración

Esta sondaxe de carácter censual “Enquisa de diagnose da convivencia 2021” ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (directores e directoras, profesorado, alumnado, persoal non docente e familias) e permitirá, a través do análise das respostas obtidas, a introdución de avances e melloras neste ámbito dun xeito global e integrador.

A participación da comunidade educativa nesta enquisa é fundamental e por iso necesitamos do esforzo e da implicación dos distintos colectivos e da súa imprescindible colaboración e involucración no proceso de realización.

  • Por un lado, entregaremos unha circular para as familias onde se dan instrucións para acceder á enquisa. Cada familia conta cunha clave diferenciada. 

  • Por outro lado, o alumnado accederá á enquisa durante unha clase co seu titor.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores