IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


venres, 5 de marzo de 2021

FOLGA ALUMNADO 8-MARZO


 


O alumnado foi convocado a folga o día 8 de marzo.
Reunida a Xunta de delegados, decidiron secundala os cursos de 3º e 4º de ESO e de Bacharelato.
Para regular esta situación e preservar o dereito dos pais e nais a coñecer as actividades dos seus fillos e fillas, e do alumnado tanto de recibir docencia con normalidade como de non asistir ao centro a dirección do centro informa:
1. No caso de que o alumno decida secundar a folga, deberán cumprimentar a recepción da circular e entregala ao seu titor.
2. Entenderase que aquel alumno que entra no centro asistirá ás clases con total normalidade. Polo tanto, os estudantes non poderán abandonar o centro sen ser acompañado por un responsable.
3. Se houbese previstos exames, non poderán ser valoradas negativamente ou como “non realizadas”.
4. Ese día figurará como “falta non xustificada” e así será comunicada ás familias, pero non terán a consideración de faltas de conduta nin terán consideración de absentismo escolar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores