IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e

mércores, 21 de novembro de 2018

CANDIDATURAS NAIS E PAIS AO CONSELLO ESCOLAR


Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria do día 5 do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste IES fai pública a relación de nomes dos candidatos que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- CHRISTINA ALEN MARTY
2.- DOLORES FREIRE CASALDERREY


    Segundo o establecido no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996)  corresponde elixir no presente proceso electoral a 1pai/nai, dun total de tres que debe ter o Consello Escolar. Os outros dous representantes de pais/nais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2016.

    Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de pais para o Consello Escolar, a campaña electoral comprenderá dende o 20 ao 24 de novembro, ambos días inclusive.

    As votacións terán lugar no salón de actos do noso centro, o vindeiro luns, de 17:00 a 20:00, polo que contamos coa vosa participación.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores