IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e

mércores, 6 de xuño de 2018

MATRÍCULA 2018-19 NO 'RAFAEL DIESTE'

Matrícula curso 2018-19 

1º ESO e 2º ESO - luns 25 e martes 26 de xuño
3º ESO e 4º ESO - mércores 27 e xoves 28 de xuño
Bacharelato - xoves 28 e venres 29 de xuño

Terán que matricularse nestas datas os alumnos/as que aproben todas as materias máis os que teñan unha ou dúas materias suspensas. 
(A matrícula dos alumnos que cursan actualmente 4º de ESO queda condicionada ao cumprimento dos criterios de titulación que se recollen no RRI: que o alumno se presente en Septembro ás probas das materias non superadas e realice a lo menos o 75% das mesmas).

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 
1. Impreso de matrícula. 
2. Fotocopia DNI, Pasaporte ou Libro de Familia. 
3. Dúas Fotos tamaño carnét. 
4. Orixinal e fotocopia das últimas cualificacións. 
5. Seguro Escolar (só para 3º,4º e Bach). Abónase en conserxería: 1,12€
6. Fotocopia da Tarxeta Sanitaria (só para alumnos de 1º e 2º ESO)

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores