IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e

venres, 24 de novembro de 2017

INFORMACIÓN ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 2017-18

PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

ESO: O alumnado con materias pendentes seguirá o plan de actividades elaborado polo profesor que lle imparte docencia no curso actual ou polo Xefe do Departamento correspondente, se é o caso dunha asignatura que non ten continuidade no curso superior. LEVARÁN CALIFICACIÓN NOS BOLETÍNS DAS AVALIACIÓNS ORDINARIAS*.

*Agás algún departamento que teña contemplada outra decisión. Ver programación de pendentes nos Departamentos que teñan diferencias.

BACHARELATO: O alumnado de 2ºBAC con materias pendentes deberá presentarse a dous exames no seguinte calendario:

Primeiro parcial XANEIRO

Luns 29
Mércores 31
16:30h - 17:30h
Matemáticas / Historia
Inglés / Galego
17:30h - 18:30h
Castelán / Latín
Física-Química / TIC

As calificacións destes exames entregaranse o LUNS 5 FEBREIRO en Xefatura de Estudos.

BACHARELATO (e *ESO de ser o caso)
Final MAIO

Mércores 2
Xoves 3
Luns 7
16:30h - 17:30h
Matemáticas
Inglés
Castelán / 
Cultura Clásica
17:30h - 18:30h
Galego / Música
Física-Química / Latín
Xeografía-Historia
18:30h - 19:30h
Bioloxía / Economía
Plástica / 
Ética / Relixión /
Ed. Física
Francés / 
Tecnoloxía / TICAo alumnado de Bacharelato se lles fará entrega de boletíns coas notas de pendentes o XOVES 10 DE MAIO.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores