IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


xoves, 16 de setembro de 2021

PLANTILLA PROFESORADO CURSO 2021-22

 


Departamento de CIENCIAS NATURAIS e BIOLOXÍA: (En negrita xefes departamento)

AGROMAYOR MIRA, MANUEL

CASTIÑEIRA GARCÍA, MARÍA LUISA

RODRÍGUEZ VEREA, Mª DEL CARMEN

 

Departamento de ECONOMÍA:

PORTELA SAAVEDRA, JOSE MARÍA  

 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA:

OGANDO LÓPEZ, LETICIA

ANEIROS CORRAL, AIDA

TORRES NEIRA, MATEO (Director)

 

Departamento de EDUCACIÓN PLÁSTICA e VISUAL:

CUÍÑAS GARCÍA, ANA BEATRIZ

LÓPEZ VIÑUELA, ISABEL (Vicedirectora)

 

Departamento de FILOSOFÍA:

CUESTA GARCÍA, Mª BEATRIZ

GONZÁLEZ NOVOA, ARCADIO

 

Departamento de FÍSICA e QUÍMICA:

FANDIÑO SOUTO, Mª BEGOÑA

CORDAL RODRÍGUEZ, CARMEN CRISTINA

BARREIRO LEÓN, PATRICIA

 

Departamento de FRANCÉS:

SEBASTIÁN CALZADA, BLANCA

LENS SANMARTÍN, CARLOS SANTIAGO

 

Departamento de GREGO:

DE CAL CORTINA, MATILDE

 

Departamento de INGLÉS:

FRAGA LÓPEZ, HILDA

NEIRA TENREIRO, RAMÓN

MÉNDEZ MUÑOZ, BELEN

PORTELA SAAVEDRA, JUÁN CARLOS - Sustituta: VARELA RODRÍGUEZ, CRISTINA

PEÑA YÁÑEZ, MARÍA CARMEN 

 

Departamento de LATÍN:

NOCHE DOMEC, Mª MAR 

 

Departamento de LINGUA e LITERATURA CASTELÁ:

BLANCO DÁVILA, CARLOS

GESTAL MUIÑO, SANDRO

GARROTE MARTÍN, MERCEDES ADELA

SANTAMARÍA LÓPEZ, BEGOÑA

FARIÑA COUSELO, NORMA 

 

Departamento de LINGUA e LITERATURA GALEGA:

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ELOI

GALLEGO SÁNCHEZ, XULIA

VIDAL ROCA, ANA Mª (Xefa de estudos)

CASTRO VILLAR, DORES

LEMA MUÍÑO, Mª CARMEN

 

Departamento de MATEMÁTICAS:

MUIÑO FERNÁNDEZ, CAROLINA

GARCÍA ESTEVEZ, PEDRO JOSÉ (coordinador TIC)

GARCÍA FERREIRO, MARÍA FLORA (secretaria)

GÓMEZ BAÑO, AMARA

TRILLO BLANCO, PURIFICACIÓN

BALSA GONZÁLEZ, JOSÉ FRANCISCO

MARTÍNEZ GUERRERO, JUAN IGNACIO

 

Departamento de MÚSICA:

SEARA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

LÓPEZ- SUEVOS HERNÁNDEZ, BEATRIZ

 

Departamento de ORIENTACIÓN:

TORRES COLLAZO, MANUEL

VILA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL

DÍAZ BOCELO, LAURA

 

Departamento de RELIXIÓN CATÓLICA:

PÉREZ HAZ, Mª LUISA

PORTELA HENCHE, SITA

 

Departamento de RELIXIÓN EVANXÉLICA:

GARCÍA ÁLVAREZ, RUTH

 

Departamento de TECNOLOXÍA:

LOZANO PRIETO, JOSÉ ÁNGEL

BRAVO DIÁZ SANTIAGO + Sustituta: OCAMPO LEGASPI, Mª JOSÉ

 

Departamento de XEOGRAFÍA e HISTORIA:

MATO MARTÍNEZ, INMACULADA

RIESGO RAMA, SILVIA Mª

GARCÍA LAMAS, BELÉN

VÁZQUEZ ANDRADE, ÁNXELA

Ningún comentario:

Publicar un comentario

MUSE VIDEOS 2022

Seguidores