IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


luns, 26 de outubro de 2020

RECOPILATORIO FORMA DE CONTACTO CO PROFESORADO E O CENTRO CURSO 2020-21Recopilamos a forma de contacto que o profesorado está a utilizar este curso. O profesorado está ordenado por orde alfabética do apelido.

Correo electrónico do instituto: ies.rafael.dieste@edu.xunta.es
Telefónos do centro: 881960930 (Director - Mateo Torres)
                                 881960931 (Secretaria - Flora García)
                                 881960932 (Vicedirección - Isabel Viñuela)
                                 881960933 (Xefatura de estudos - Ana Mª Vidal)
Correo Departamento de Orientación orientacionrafaeldieste@gmail.com


Profesor/Profesora

Materia que imparte

Correo contacto

Agromayor Mira, José Manuel

Bioloxía

jamira@edu.xunta.es

Aneiros Corral, Aida

Educación Física

aaneiros@edu.xunta.es

Álvarez López, Cristina

Física e Química

calofp284@gmail.com

Becerra Fernández, Carla

Xeografía e Historia

traballoshistoria1@gmail.com

Blanco Davila, Carlos

Lingua Castelá e Literatura

carlosblancodvl@gmail.com

Bravo Díaz, Santiago

Tecnoloxía

ticsantiago@gmail.com

Castiñeira García, María Luisa

Bioloxía

m.casti@edu.xunta.gal

Castro Villar, Dores

Lingua Galega e Literatura

dores.ies.rafaeldieste@gmail.com

Comesaña Aguilar, Xosé Ignacio

Educación Física

xignacio.comesana@gmail.com

Cordal Rodríguez, Carmen

Física e Química

cccordal52@gmail.com

Cuesta García, María Beatriz

Filosofía

bcuesta29@gmail.com

Cuiñas García, Ana Beatriz

Debuxo

anacuinas@gmail.com

de Cal Cortina, Matilde

Grego

matigr@edu.xunta.gal

Díaz Bocelo, Laura

PT

lauraptrafaeldieste@gmail.com

Escolante Mujico, Francisco José

Matemáticas

f.escolante@gmail.com

Fandiño Souto, María Begoña

Física e Química

begonafqdieste@gmail.com

Fariña Couselo, Norma

Lingua Castelá e Literatura

77normafar@gmail.com

Fernández Reino, Mariña

Inglés

marinafernandezreino@edu.xunta.es

Fraga López, Hilda

Inglés

hildafraga@edu.xunta.es

Gallego Sánchez, Xulia

Lingua Galega e Literatura

xuliags@edu.xunta.es.

García Álvarez, Ruth

Relixión evanxélica

ruthgarcia@edu.xunta.es

García Estévez, Pedro José

Matemáticas

pegarest@gmail.com

García Ferreiro, María Flora

Matemáticas

flora.mat.dieste@gmail.com

Garrote Martín, Mercedes Adela

Lingua Castelá e Literatura

mercedesgarrote.rafaeldieste@hotmail.com

Gestal Muíño, Sandro Daniel

Lingua Castelá e Literatura

sg.lcyl.rd@gmail.com

Gómez Baño, Amara

Matemáticas

alumnoseso2020@gmail.com

González Fernández, Florencio

Xeografía e Historia

florencioarchlinux@gmail.com

Lema Muíño, María Carmen

Lingua Galega e Literatura

maria.lema@edu.xunta.gal

Lens San Martín, Carlos Santiago

Francés

lenscarlos@edu.xunta.gal

López Viñuela, Isabel

Debuxo

ilvinuela@gmail.com

López-Suevos Hernández, Beatriz

Música

beatrizlsh@edu.xunta.es

Lozano Prieto, José Ángel

Tecnoloxía

tecnorafaeldieste@gmail.com

Mato Martínez, Inmaculada

Xeografía e Historia

auleira@gmail.com

Méndez Muñoz, Belén

Inglés

blenwell8@gmail.com

Muíño Fernández, Carolina

Matemáticas

camufe.cm@gmail.com

Neira Tenreiro, Ramón

Inglés

ramoneirateaching@gmail.com

Noche Domec, María Mar

Latín

marnoche@edu.xunta.gal

Ogando López, Leticia

Educación Física

perafaeldieste@gmail.com

Pena Leira, María del Carmen

Filosofía

penaleira@edu.xunta.gal

Peña Yáñez, María Carmen

Inglés

surfingenglish2020@gmail.com

Pérez Haz, María Luisa

Relixión católica

luisaperez.iesdieste@yahoo.com

Pérez Torres, Lourdes

Bioloxía

mptorres@edu.xunta.es

Portela Henche, Carmen (Sita)

Relixión católica

sitalun@yahoo.es

Portela Saavedra, José María

Economía

jmp9497@gmail.com

Riesgo Rama, Silvia María

Xeografía e Historia

riesgo@edu.xunta.es

Ríos Calviño, Laura

PT

laura.rios@edu.xunta.gal

Rodríguez Rodríguez, Eloi

Lingua Galega e Literatura

letras11murguia@gmail.com

Santamaría López, Begoña

Lingua Castelá e Literatura

begonasantamarialopez@gmail.com

Santos Ledo, Manuel José

Xeografía e Historia

msantosledo@gmail.com

Seara Fernández, María del Mar

Música

rafaeldieste.musica302@gmail.com

Sebastián Calzada, Blanca

Francés

blancaseb.ies@gmail.com

Torres Collazo, Manuel

Orientador

orientacionrafaeldieste@gmail.com

Torres Neira, Mateo

Educación Física

mateotn@edu.xunta.gal

Trillo Blanco, Purificación

Matemáticas

puri.ies.rafaeldieste@gmail.com

Vidal Roca, Ana María

Lingua Galega e Literatura

anamaria.galego.dieste@gmail.com

Vila González, José Manuel

PT

jose.manuel.vila@edu.xunta.gal

Vilá San Claudio, Jorge

Matemáticas

Jorgevila@edu.xunta.gal


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores